Serdecznie zapraszamy na skorzystanie z naszych usług, mamy nadzieje, że znajdą Państwo coś dla siebie.

Dbaj o swoje życie, nie martw się!
Jesteśmy z myślą o Tobie.

Dom

 

 

Kompleksowe ochrona Twojego domu, domu w budowie, mieszkania, oraz wszystkiego tego co w nim posiadasz. Ubezpieczenie obejmuje następujące ryzyka:

 

  • mienie od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzież z włamaniem, dewawastacja

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

1) dom,

2) mieszkanie,

3) budynek gospodarczy,

4) garaż wolnostojący,

5) stałe elementy domu, mieszkania, pomieszczeń przynależnych, budynku gospodarczego, garażu wolnostojącego, domu letniskowego,

6) ruchomości domowe,

7) przedmioty wartościowe,

8) przedmioty do działalności,

9) dom letniskowy,

10) dom w budowie

 

 

  • assistance dla domu

ubezpieczenia assistance jest to organizacja i pokrycie niezbędnych i uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia kosztów usług takich jak:

1) assistance techniczny,

2) assistance RTV/AGD/PC,

3) assistance medyczny,

4) usługi concierge,

5) usługi informacyjne.

 

 

  • OC w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim przez osoby objęte ubezpieczeniem

w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego (nie tylko na Twojej posesji). Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o terytorium Europy lub

całego świata!