Ubezpieczenia Kraśnik komunikacyjne na życie

Serdecznie zapraszamy na skorzystanie z naszych usług, mamy nadzieje, że znajdą Państwo coś dla siebie.

Dbaj o swoje życie, nie martw się!
Jesteśmy z myślą o Tobie.

 • Start
 • Ubezpieczenie Biznesu

Firma

 

Ubezpiecz swoją firmę nie tylko od pożaru i zdarzeń losowych.

W skład tego ubezpieczenia wchodzi również:

 

* kradzież z włamaniem i rabunek

* sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk

* stłuczenie szyb i innych elementów stałych

* mienie w transporcie

 

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej związane z prowadzeniem działalności lub posiadania mienia dla firm prowadzących działalność usługową lub produkcyjną.
Zapewnia ochronę w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej.

Zakres tego ubezpieczenia można rozszerzyć o szereg klauzul takich jak:

 

 • OC za szkody w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy, czyszczenia i innych podobnych czynności
 • OC za produkt
 • OC najemcy nieruchomości
 • OC najemcy ruchomości
 • OC podwykonawców
 • OC pracodawcy
 • OC za szkody w środowisku
 • OC za szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne
 • OC w związku z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń

 

 

Ubezpieczenie  OC  zawodowej  przewoźnika

drogowego  związane ze spełnieniem wymogu określonego   w   art. 7. ust. 1 i 2  

w  związku z  art.  3  ust. 1  lit.  c)   Rozporządzenia  (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego dokumentowania zdolności finansowej przy ubieganiu

się o licencje transportowe.

 

 

OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Zawsze na drodze może coś się wydarzyć: wypadek, stłuczka, kradzież towaru.

Zabezpieczenie przed finansowymi skutkami szkód, które powstały w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu towarów w drogowym transporcie krajowym lub międzynarodowym. Swoim kontrahentom dajesz gwarancję, że w nieprzewidzianych wypadkach takich jak wypadek, stłuczka, kradzież towaru, uszkodzenie towary podczas załadunku lub rozładunku, zadziała Twoja polisa.

 

 

 

Zakres ochrony dopasujemy do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Ubezpieczenia Kraśnik, Ubezpieczenia komunikacyjne Kraśnik, Ubezpieczenia na życie Kraśnik

VC

Ubezpieczenia

LD Kozak

Adres

Ul. Urzędowska 9

23-200

Kraśnik

Poland

+48 818-251-144

Ubezpieczenia Kraśnik

Ubezpieczenia komunikacyjne Kraśnik

Ubezpieczenia na życie Kraśnik