Serdecznie zapraszamy na skorzystanie z naszych usług, mamy nadzieje, że znajdą Państwo coś dla siebie.

Dbaj o swoje życie, nie martw się!
Jesteśmy z myślą o Tobie.

 • Start
 • Ubezpieczenie Biznesu

Firma

 

Ubezpiecz swoją firmę nie tylko od pożaru i zdarzeń losowych.

W skład tego ubezpieczenia wchodzi również:

 

* kradzież z włamaniem i rabunek

* sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk

* stłuczenie szyb i innych elementów stałych

* mienie w transporcie

 

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej związane z prowadzeniem działalności lub posiadania mienia dla firm prowadzących działalność usługową lub produkcyjną.
Zapewnia ochronę w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej.

Zakres tego ubezpieczenia można rozszerzyć o szereg klauzul takich jak:

 

 • OC za szkody w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy, czyszczenia i innych podobnych czynności
 • OC za produkt
 • OC najemcy nieruchomości
 • OC najemcy ruchomości
 • OC podwykonawców
 • OC pracodawcy
 • OC za szkody w środowisku
 • OC za szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne
 • OC w związku z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń

 

 

Ubezpieczenie  OC  zawodowej  przewoźnika

drogowego  związane ze spełnieniem wymogu określonego   w   art. 7. ust. 1 i 2  

w  związku z  art.  3  ust. 1  lit.  c)   Rozporządzenia  (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego dokumentowania zdolności finansowej przy ubieganiu

się o licencje transportowe.

 

 

OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Zawsze na drodze może coś się wydarzyć: wypadek, stłuczka, kradzież towaru.

Zabezpieczenie przed finansowymi skutkami szkód, które powstały w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu towarów w drogowym transporcie krajowym lub międzynarodowym. Swoim kontrahentom dajesz gwarancję, że w nieprzewidzianych wypadkach takich jak wypadek, stłuczka, kradzież towaru, uszkodzenie towary podczas załadunku lub rozładunku, zadziała Twoja polisa.

 

 

 

Zakres ochrony dopasujemy do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.