Ubezpieczenia Kraśnik komunikacyjne na życie

Serdecznie zapraszamy na skorzystanie z naszych usług, mamy nadzieje, że znajdą Państwo coś dla siebie.

Dbaj o swoje życie, nie martw się!
Jesteśmy z myślą o Tobie.

Samochód:

Ubezpieczenie OC

Jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego.

Należy do segmentu ubezpieczeń majątkowych, określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Ubezpieczenie Autocasco

Dobrowolne ubezpieczeniepojazdów mechanicznych od zdarzeń losowych.

Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży.

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków (kierowcy i pasażerów)

Dobrowolne ubezpieczenie osobowe związane z ruchem pojazdów ale także podczas wsiadania lub wysiadania z pojazdu. Na wypadek całkowitego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu,

a nawet śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

 

Ubezpieczenie Assistance

Dobrowolne ubezpieczenie mające na celu zapewnienie pomocy na drodze takiej jak holowanie w razie awarii, wypadku lub kradzieży pojazdu. Zapewnienie samochodu zastępczego, zakwaterowania poszkodowanych oraz wiele innych usług informacyjnych oraz pomocniczych.

 

Ubezpieczenie Szyb samochodowych

Dobrowolne ubezpieczenie zapewniające pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby uszkodzonej lub całkowicie zniszczonej.

 

 

Zielona Karta

Międzynarodowy certyfikat ubezpieczeniowy dla posiadacza pojazdu mechanicznego, świadczący o tym, że jest on objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju, w którym jej posiadacz przebywa.

Państwa, w których posiadanie Zielonej Karty jest obowiązkowe, to:       

 • Albania
 • Białoruś
 • Bośnia i Hercegowina
 • Iran
 • Izrael
 • Macedonia
 • Maroko
 • Mołdawia
 • Rosja
 • Czarnogóra
 • Tunezja
 • Turcja
 • Ukraina

Ubezpieczenia Kraśnik, Ubezpieczenia komunikacyjne Kraśnik, Ubezpieczenia na życie Kraśnik

VC

Ubezpieczenia

LD Kozak

Adres

Ul. Urzędowska 9

23-200

Kraśnik

Poland

+48 818-251-144

Ubezpieczenia Kraśnik

Ubezpieczenia komunikacyjne Kraśnik

Ubezpieczenia na życie Kraśnik